صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال نهم (1401-1400): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل
تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 783
00/07/18 قمار مقدمه اول و دوم

جلسه 2
جلسه 784
00/07/19 قمار

مقدمه دوم

جلسه 3
جلسه 785
00/07/20 قمار

مقدمه سوم

جلسه 4
جلسه 786
00/07/21 قمار

مقدمه چهارم و پنجم و ششم

جلسه 5
جلسه 787
00/07/24 قمار

مقدمه  ششم

جلسه 6
جلسه 788
00/07/25 قمار

مقدمه  ششم

جلسه 7
جلسه 789
00/07/26 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 8
جلسه 790
00/07/27 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 9
جلسه 791
00/07/28 قمار

برسی ادله

آیات کریمه

جلسه 10
جلسه 792
00/08/01 قمار

برسی ادله

آیات کریمه
قبلیبعدی