صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال هفتم (1399-1398): جلسات 51 تا 80

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 672 98/10/03 سحر مقدمه6: آیا سحر واقعیت دارد؟


جلسه 52
جلسه 673 98/10/04 سحر مقدمه6: آیا سحر واقعیت دارد؟


جلسه 53
جلسه 647 98/10/07 سحر مقدمه6: آیا سحر واقعیت دارد؟


جلسه 54
جلسه 675 98/10/08 سحر

مقدمه6: آیا سحر واقعیت دارد؟

کلام علامه طباطبائی


جلسه 55
جلسه 676 98/10/09 سحر مقدمه7: سحر در روایات


جلسه 56
جلسه 677 98/10/10 سحر

جمع بندی بحث لغوی و

اصطلاحی اقسام سحر


جلسه 57
جلسه 678 98/10/11 سحر

جمع بندی بحث لغوی و

اصطلاحی اقسام سحر


جلسه 58
جلسه 679 98/10/22 سحر جمع بندی اقسام سحر


جلسه 59
جلسه 680 98/10/23 سحر ادله تحریم


جلسه 60
جلسه 681 98/10/24 سحر ادله تحریم


جلسه 61
جلسه 682 98/10/25 سحر ادله تحریم


جلسه 62
جلسه 683 98/10/28 سحر

ادله تحریم

روایات باب


جلسه 63
جلسه 684 98/10/29 سحر

ادله تحریم

روایات باب


جلسه 64
جلسه 685 98/10/30 سحر

ادله تحریم

روایات باب


جلسه 65
جلسه 686 98/11/01 سحر جمع بندی ادله تحریم


جلسه 66
جلسه 687 98/11/02 سحر خاتمه


جلسه 67
جلسه 688 98/11/05 سحر خاتمه


جلسه 68
جلسه 689 98/11/06 سحر

خاتمه

جمع بندی بحث استثنائات


جلسه 69
جلسه 690 98/11/12 تعویذات مأثوره روایات باب


جلسه 70
جلسه 691 98/11/14 تعویذات مأثوره روایات باب


جلسه 71
جلسه 692 98/11/15

تعویذات مأثوره

طلسمات

روایات باب


جلسه 72
جلسه 693 98/11/16 طلسمات معنای لغوی


جلسه 73
جلسه 694 98/11/19 تسخیرات مقدمه


جلسه 74
جلسه 695 98/11/20 تسخیرات کلام مرحوم خوئی


جلسه 75
جلسه 696 98/11/21 شعبده
شعبده


جلسه 76
جلسه 697 98/11/23 جفر
روایات باب


جلسه 77
جلسه 698 98/11/27 جفر
روایات باب


جلسه 78
جلسه 699 98/11/28 جفر
روایات باب


جلسه 79
جلسه 700 98/11/29 جفر
روایات باب


جلسه 80
جلسه 701 98/11/30 جفر
روایات باب


قبلیبعدی