صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال پنجم (1397-1396): جلسات 51 تا 100

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 471 96/11/02 شبیه سازی

ادله حرمت

دلیل دوازدهم: در شبیه سازی انسانهای بسیاری در مراحل اولیه می میرند

فتاوی علمای اهل سنت در سقط جنین

جلسه 52
جلسه 472 96/11/03 شبیه سازی

ادله حرمت شبیه سازی

فتاوی علمای شیعه در سقط جنین

روایات باب

جلسه 53
جلسه 473 96/11/04 شبیه سازی

ادله حرمت

فتاوی علمای شیعه در سقط جنین روایات باب

دلیل سیزدهم: امکان پیدایش انسانهای ناقص الخلقه در مراحل اولیه تحقیق

جمع بندی

جلسه 54
جلسه 474 96/11/07 تشریح

مقدمه اول: تشریح چیست؟

مقدمه سوم: جایگاه تشریح در پزشکی روز

جلسه 55
جلسه 475 96/11/08 تشریح مقدمه دوم: تاریخچه تشریح

جلسه 56
جلسه 476 96/11/09 تشریح

مقدمه چهارم: ملازمه بین ثبوت دیه و حرمت

تقریر محمدی گیلانی از امام

ادله تحریم مطلق

جلسه 57
جلسه 477 96/11/15 تشریح

ادله تحریم مطلق

روایات تحریم مثله

جلسه 58
جلسه 478 96/11/16 تشریح

ادله تحریم مطلق

روایات تحریم مثله

دلیل دوم بر حرمت تشریح

روایات دال بر وجوب احترام میت

جلسه 59
جلسه 479 96/11/17 تشریح

ادله تحریم مطلق

روایات تحریم مثله

دلیل دوم بر حرمت تشریح

روایات بر وجوب احترام میت

جلسه 60
جلسه 480 96/11/18 تشریح

ادله تحریم مطلق

دلیل سوم بر حرمت تشریح

لزوم دیه در فقه شیعه

روایات بر ثبوت دیه

جلسه 61
جلسه 481 96/11/23 تشریح

ادله تحریم مطلق

دلیل سوم بر حرمت تشریح

لزوم دیه در فقه شیعه

روایات بر ثبوت دیه

جمع‌بندی تشریح

جلسه 62
جلسه 482 96/11/24 تشریح

جمع‌بندی بحث تشریح

خاتمه

جلسه 63
جلسه 483 96/11/25 تشریح

جمع بندی بحث تشریح

خاتمه

خلاصه

جلسه 64
جلسه 484 96/12/05

ترقیع

(پیوند اعضاء)

تقسیم بندی

جلسه 65
جلسه 485 96/12/06 ترقیع

مقدمه دوم:

آیا اعضای بدن آدمی مالیت دارد؟ جواز جدا کردن عضو از انسان زنده یا مرده بخاطر غرض عقلایی پزشکی وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 66
جلسه 486 96/12/07 ترقیع

مقدمه دوم

وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 67
جلسه 487 96/12/08 ترقیع

مقدمه دوم

وجوب دفن اجزاء میت

جلسه 68
جلسه 488 96/12/09 ترقیع

مقدمه دوم

وجوب دفن اجزاء میت

پیوند عضو جنس مخالف به جنس مخالف

جلسه 69
جلسه 489 96/12/12 ترقیع

اجزاء میته، نجس و پیوند آن به انسان زنده باعث بطلان نماز و وضو است

اتصال اجزاء حیوان نجس العین و یا اشیاء نجس العین به انسان

عنوان اضطرار برای بستگی حیات یک عضو آدمی به پیوند اعضا

جلسه 70
جلسه 490 96/12/14 ترقیع

ادامه بحث اضطرار

پاسخ مرحوم امام

قطع اجزاء بدن انسان حیّ که منجز به مرگ او شود

قطع اجزاء انسان زنده

ادله تحریم

دلیل اول

جلسه 71
جلسه 491 96/12/15 ترقیع

قطع اجزاء انسان زنده

ادله تحریم

دلیل اول، دوم و سوم

جلسه 72
جلسه 492 96/12/16 ترقیع

قطع اجزاء انسان زنده

ادله تحریم

دلیل چهارم و پنجم

قطع اجزاء رئیسه

جلسه 73
جلسه 493 96/12/19 ترقیع قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد

جلسه 74
جلسه 494 96/12/20 ترقیع

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیمار مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟

دلیل اول: بیماری مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید

جلسه 75
جلسه 495 96/12/21 ترقیع

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟

دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید

مطلبی از کتاب فقه و عرف

جلسه 76
جلسه 496 96/12/22 ترقیع

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟

دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید

مطلبی از کتاب فقه و عرف

جلسه 77
جلسه 497 96/12/23 ترقیع

آیا قطع اجزاء رئیسه از بیماری مرگ مغزی که منجر به فوت او خواهد شد جایز است؟

دلیل اول: بیمار مرگ مغزی عرفاً میّت به حساب نمی آید

مطلبی از کتاب فقه و عرف

جمع بندی ترقیع

جلسه 78
جلسه 498 97/01/18 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟ عبارات فقها

جلسه 79
جلسه 499 97/01/19 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟ عبارات فقها

جلسه 80
جلسه 500 97/01/20 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟ عبارات فقها

جلسه 81
جلسه 501 97/01/21 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟ عبارات فقها

جلسه 82
جلسه 502 97/01/22 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟

عبارات فقها

روایات باب

جلسه 83
جلسه 503 97/01/26 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟

عبارات فقها

روایات پیرامون کمک به مضطر

جلسه 84
جلسه 504 97/01/27 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟

عبارات فقها

روایات پیرامون کمک به مضطر

جلسه 85
جلسه 505 97/01/28 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟

عبارات فقها

روایات پیرامون کمک مضطر

جمع‌بندی

جلسه 86
جلسه 506 97/01/29 آیا رفع اضطرار دیگران واجب است؟

عبارات فقها

روایات پیرامون کمک مضطر

جمع‌بندی

جلسه 87
جلسه 507 97/02/01 تداوی

مسئله اول: اباحه تداوی

روایات باب

جلسه 88
جلسه 508 97/02/02 تداوی

مسئله اول: اباحه تداوی

روایات باب

جلسه 89
جلسه 509 97/02/03 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

جلسه 90
جلسه 510 97/02/04 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

روایات باب

جلسه 91
جلسه 511 97/02/05 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

جلسه 92
جلسه 512 97/02/08 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

جلسه 93
جلسه 513 97/02/09 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

جلسه 94
جلسه 514 97/02/10 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

تداوی مکروه و مستحب

جلسه 95
جلسه 515 97/02/11 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

تداوی مکروه و مستحب

اشاره صدوق به روایاتی در حوزه طب

جلسه 96
جلسه 516 97/02/15 تداوی

مسئله دوم: تداوی به محرمات

انواع و اقوال در تداوی

کلام نراقی

تداوی مکروه

تداوی مستحب

بررسی نکاتی پیرامون تداوی

جلسه 97
جلسه 517 97/02/16 تداوی

تداوی به رُقیَه و عوذَه...بررسی روایات

اشاره مجلسی به تعویذات منصوصه و بررسی روایات باب

جلسه 98
جلسه 518 97/02/17 تداوی

اشاره مجلسی به تعویذات منصوصه و بررسی روایات باب

آداب مریض

جلسه 99
جلسه 519 97/02/18 تداوی

آداب مریض

خاتمه

قبلیبعدی