صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال چهارم (1396-1395): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 318 95/06/24 مکاسب محرمه، نوع چهارم ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه

جلسه 2
جلسه 319 95/06/27 مکاسب محرمه، نوع چهارم آیا اجاره بر حرام،حرام است؟ (دلایل امام خمینی)

جلسه 3
جلسه 320 95/06/28 مکاسب محرمه، نوع چهارم آیا اجاره بر حرام، حرام است؟ (دلیل سوم امام)

جلسه 4
جلسه 321 95/06/29 مکاسب محرمه، نوع چهارم چرا اجرت در اجاره بر حرام، حرام است؟

جلسه 5
جلسه 322 95/06/31 مکاسب محرمه، نوع چهارم آیا اجاره برحرام باطل است؟ (دلایل امام خمینی بر بطلان)

جلسه 6
جلسه 323 95/07/03 مکاسب محرمه، نوع چهارم تدلیس ماشطه

جلسه 7
جلسه 324 95/07/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم برخی اقسام آرایش، بدون توجه به تدلیس حرمت ذاتی دارد؟

جلسه 8
جلسه 325 95/07/05 مکاسب محرمه، نوع چهارم روایات دال بر منع

جلسه 9
جلسه 326 95/07/27 مکاسب محرمه، نوع چهارم روایت دال برتفصیل و جمع بین روایات

جلسه 10
جلسه 327 95/07/28 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی نظر خود استاد بر بحث

جلسه 11
جلسه 328 95/08/01 مکاسب محرمه، نوع چهارم ادامه بررسی نظر استاد بر بحث

جلسه 12
جلسه 329 95/08/02 مکاسب محرمه، نوع چهارم مسئله حلق لحیه و بررسی روایات حلق شارب

جلسه 13
جلسه 330 95/08/03 مکاسب محرمه، نوع چهارم لغت لحیه به چه معناست و ادله تحریم حلق لحیه

جلسه 14
جلسه 331 95/08/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم نظر استاد نسبت به دلایل تحریم حلق لحیه (اجماع وآیه)

جلسه 15
جلسه 332 95/08/05 مکاسب محرمه، نوع چهارم دلیل سوم بر تحریم حلق لحیه

جلسه 16
جلسه 333 95/08/09 مکاسب محرمه، نوع چهارم دلیل چهارم بر تحریم حلق لحیه (روایات) و نظر استاد

جلسه 17
جلسه 334 95/08/10 مکاسب محرمه، نوع چهارم ادامه بحث در بررسی روایات/اشاره مرحوم بلاغی

جلسه 18
جلسه 335 95/08/11 مکاسب محرمه، نوع چهارم ذکر روایتی به اشاره مرحوم بلاغی و نظر استاد

جلسه 19
جلسه 336 95/08/12 مکاسب محرمه، نوع چهارم ادامه روایات این باب و بررسی و نظر استاد در دلالت روایات

جلسه 20
جلسه 337 95/08/15 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی روایات امر رسول الله به قلم استاد

جلسه 21
جلسه 338 95/08/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم جمع بندی و نظرنهایی در دسته اول و روایات مسله...

جلسه 22
جلسه 339 95/08/18 مکاسب محرمه، نوع چهارم تعلیل (فانه نورللمسلم) و روایت بزنطی

جلسه 23
جلسه 340 95/08/19 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی دلیل تشبه به کفار و تشبه رجال به نساء

جلسه 24
جلسه 341 95/08/22 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی سیره قطعیه و نظر استاد

جلسه 25
جلسه 342 95/08/23 مکاسب محرمه، نوع چهارم جمع بندی بحث حلق لحیه

جلسه 26
جلسه 343 95/09/14 مکاسب محرمه، نوع چهارم تتو/موضوع شناسی و حکم شرعی

جلسه 27
جلسه 344 95/09/15 مکاسب محرمه، نوع چهارم ادله تحریم یا کراهت بر تتو

جلسه 28
جلسه 345 95/09/16 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی نظر استاد نسبت به ادله مطروحه/جمع بندی

جلسه 29
جلسه 346 95/09/17 مکاسب محرمه، نوع چهارم کاشت ناخن/حکم تزیین چیست

جلسه 30
جلسه 347 95/09/20 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی دلایل بر حکم تزیین

جلسه 31
جلسه 348 95/09/21 مکاسب محرمه، نوع چهارم استثناء از استحباب تزیین

جلسه 32
جلسه 349 95/09/22 مکاسب محرمه، نوع چهارم استثناء از استحباب تزیین

جلسه 33
جلسه 350 95/09/23 مکاسب محرمه، نوع چهارم دلیل دوم در استثناء، تزیین مردها به طلا و ابریشم

جلسه 34
جلسه 351 95/09/24 مکاسب محرمه، نوع چهارم
بررسی روایات باب به قلم استاد

جلسه 35
جلسه 352 95/09/28 مکاسب محرمه، نوع چهارم روایات پوشیدن طلا

جلسه 36
جلسه 353 95/09/29 مکاسب محرمه، نوع چهارم تزیین در مقابل نامحرم

جلسه 37 جلسه 354 95/09/30 مکاسب محرمه، نوع چهارم نظر مرحوم خویی در این باب

جلسه 38
جلسه 355 95/10/01 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی آیه (قل للمومنین یغضوا...) از نظر استاد

جلسه 39
جلسه 356 95/10/04 مکاسب محرمه، نوع چهارم تفصیل مرحوم شعرانی و نظر استاد بر نکته ایشان/جمع بندی

جلسه 40
جلسه 357 95/10/05 مکاسب محرمه، نوع چهارم تدلیس چه حکمی دارد؟

جلسه 41
جلسه 358 95/10/06 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی حکم شرعی تدلیس

جلسه 42
جلسه 359 95/10/07 مکاسب محرمه، نوع چهارم کاربرد غش در تحریم تدلیس/ روایات مطروحه شیخ انصاری

جلسه 43
جلسه 360 95/10/08 مکاسب محرمه، نوع چهارم بررسی روایات حرمت تدلیس و جمع بندی

جلسه 44
جلسه 361 95/10/11 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو چه حکمی دارد؟

جلسه 45
جلسه 362 95/10/12 مکاسب محرمه، نوع چهارم کلام خویی در بیان حکم چرک و کثافات بدن در وضو/نظراستاد

جلسه 46
جلسه 363 95/10/13 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو چه حکمی دارد/بررسی فروض

جلسه 47
جلسه 364 95/10/14 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو چه حکمی دارد/بررسی فروض

جلسه 48
جلسه 365 95/10/15 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/کلام امام خمینی (عدم جواز تحصیل ...)

جلسه 49
جلسه 366 95/10/18 مکاسب محرمه، نوع چهارم ایجاد مانع از وضو/اشاره امام به ادله وضو و غسل

جلسه 50
جلسه 367 95/10/19 مکاسب محرمه، نوع چهارم

ایجاد مانع از وضو/روایات مانعه در کلام امام

قبلیبعدی