صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت | سال سوم (1395-1394): جلسات 51 تا 106

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ مبحث پاورپوینت پی دی اف فایل صوتی
جلسه 51
جلسه 262 94/10/29


جلسه 52
جلسه 263 94/10/30


جلسه 53
جلسه 264 94/11/03


جلسه 54
جلسه 265 94/11/04


جلسه 55
جلسه 266 94/11/05


جلسه 56
جلسه 267 94/11/06


جلسه 57
جلسه 268 94/11/07


جلسه 58
جلسه 269 94/11/12


جلسه 59
جلسه 270 94/11/13


جلسه 60
جلسه 271 94/11/14


جلسه 61
جلسه 272 94/11/17


جلسه 62
جلسه 273 94/11/18


جلسه 63
جلسه 274 94/11/19


جلسه 64
جلسه 275 94/11/24


جلسه 65
جلسه 276 94/11/25


جلسه 66
جلسه 277 94/11/26


جلسه 67 جلسه 278 94/11/27


جلسه 68
جلسه 279 94/11/28


جلسه 69
جلسه 280 94/12/08


جلسه 70
جلسه 281 94/12/09


جلسه 71
جلسه 282 94/12/10


جلسه 72
جلسه 283 94/12/11


جلسه 73
جلسه 284 94/12/12


جلسه 74
جلسه 285 94/12/15


جلسه 75
جلسه 286 94/12/16


جلسه 76
جلسه 287 94/12/17


جلسه 77
جلسه 288 94/12/18


جلسه 78
جلسه 289 94/12/19


جلسه 79
جلسه 290 95/01/16


جلسه 80 جلسه 291 95/01/17


جلسه 81
جلسه 292 95/01/18


جلسه 82 جلسه 293 95/01/21


جلسه 83
جلسه 294 95/01/22


جلسه 84
جلسه 295 95/01/24


جلسه 85
جلسه 296 95/01/25


جلسه 86
جلسه 297 95/01/28


جلسه 87
جلسه 298 95/01/29


جلسه 88
جلسه 299 95/01/30


جلسه 89
جلسه 300 95/01/31


جلسه 90
جلسه 301 95/02/01


جلسه 91 جلسه 302 95/02/05


جلسه 92
جلسه 303 95/02/06


جلسه 93
جلسه 304 95/02/07


جلسه 94
جلسه 305 95/02/11


جلسه 95
جلسه 306 95/02/12


جلسه 96
جلسه 307 95/02/13


جلسه 97
جلسه 308 95/02/18


جلسه 98
جلسه 309 95/02/19


جلسه 99
جلسه 310 95/02/20


جلسه 100
جلسه 311 95/02/22


جلسه 101
جلسه 312 95/02/25


جلسه 102
جلسه 313 95/02/26


جلسه 103
جلسه 314 95/02/27


جلسه 104
جلسه 315 95/02/28


جلسه 105
جلسه 316 95/02/29


جلسه 106
جلسه 317 95/03/01


 

قبلیبعدی