صفحه نخست | خارج فقه | فایل صوتی و پاورپوينت |  سال سوم (1395-1394): جلسات 1 تا 50

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره مسلسل تاریخ موضوع مبحث پی دی اف فایل صوتی
جلسه 1
جلسه 212 94/06/24 مکاسب محرمه

جلسه 2
جلسه 213 94/06/25

جلسه 3
جلسه 214 94/06/28

جلسه 4
جلسه 215 94/06/29

جلسه 5
جلسه 216 94/06/31

جلسه 6
جلسه 217 94/07/05

جلسه 7
جلسه 218 94/07/06

جلسه 8
جلسه 219 94/07/07

جلسه 9
جلسه 220 94/07/08

جلسه 10
جلسه 221 94/07/11

جلسه 11
جلسه 222 94/07/12

جلسه 12
جلسه 223 94/07/13

جلسه 13
جلسه 224 94/07/14

جلسه 14
جلسه 225 94/07/15

جلسه 15
جلسه 226 94/08/09

جلسه 16
جلسه 227 94/08/11

جلسه 17
جلسه 228 94/08/12

جلسه 18
جلسه 229 94/08/13

جلسه 19
جلسه 230 94/08/16

جلسه 20
جلسه 231 94/08/18

جلسه 21
جلسه 232 94/08/19

جلسه 22
جلسه 233 94/08/20

جلسه 23
جلسه 234 94/08/23

جلسه 24
جلسه 235 94/08/24

جلسه 25
جلسه 236 94/08/25

جلسه 26
جلسه 237 94/08/26

جلسه 27
جلسه 238 94/08/27

جلسه 28
جلسه 239 94/08/30

جلسه 29
جلسه 240 94/09/01

جلسه 30
جلسه 241 94/09/02

جلسه 31
جلسه 242 94/09/03

جلسه 32
جلسه 243 94/09/04

جلسه 33
جلسه 244 94/09/25

جلسه 34
جلسه 245 94/09/30

جلسه 35
جلسه 246 94/10/01

جلسه 36
جلسه 247 94/10/02

جلسه 37
جلسه 248 94/10/05

جلسه 38
جلسه 249 94/10/06

جلسه 39
جلسه 250 94/10/07

جلسه 40
جلسه 251
94/10/12

جلسه 41
جلسه 252 94/10/14

جلسه 42
جلسه 253 94/10/15

جلسه 43
جلسه 254 94/10/16

جلسه 44
جلسه 255 94/10/19

جلسه 45
جلسه 256 94/10/20

جلسه 46
جلسه 257 94/10/21

جلسه 47
جلسه 258 94/10/22

جلسه 48
جلسه 259 94/10/23

جلسه 49
جلسه 260 94/10/27

جلسه 50
جلسه 261 94/10/28


قبلیبعدی