صفحه نخست | اخبار و رویدادها
توصیه سید حسن خمینی به اعضای جدید شورای شهر تهران در مورد انتصاب ها و انتخاب ها

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار اعضای شورای شهر گفت: باید توجه کرد که آیا هر انتصاب، انتخاب و مصوبه آیا بهترین گزینه است؟ برای اتخاذ چنین تصمیمی انسان باید منیت های جناحی و گروهی را کنار بگذارد.

فیلم مربوط به این گفتگو را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 20 مرداد 1400
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-12/1520268-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7