صفحه نخست | اخبار و رویدادها
با حضور سید حسن خمینی در شهر قم برگزار شد؛

مراسم بزرگداشت همشیره مرحوم آیت الله شهاب الدین اشراقی داماد حضرت امام، در مسجد امیرالمومنین(ع)، با حضور بیت گرامی حضرت امام(س) برگزار شد.

تصاویر مربوط به این مراسم را می توانید در اینجا ببینید.

تاریخ و زمان انتشار: سه شنبه 10 دی 1398
نویسنده:
مرجع:
آدرس: https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-19/1316766-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85