صفحه نخست | تفسیر قرآن | فایل صوتی جلسات | سال دوم (1400-1399): جلسات 46 تا 69

 

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


شماره جلسه شماره  مسلسل
تاریخ موضوع مبحث فایل صوتی
جلسه 1
46 99/12/02 تفسیر قرآن
سوره فيل

جلسه 2
47 99/12/03

تفسیر قرآن

سوره فيل

جلسه 3
48
99/12/04

تفسیر قرآن

سوره  فيل

جلسه 4
49
99/12/05

تفسیر قرآن

سوره فيل

جلسه 5
50
99/12/09

تفسیر قرآن

سوره فيل

جلسه 6
51
99/12/10

تفسیر قرآن

سوره فیل و همزه

جلسه 7
52
99/12/12

تفسیر قرآن

سوره همزه

جلسه 8
53
99/12/16

تفسیر قرآن

سوره همزه

جلسه 9
54
99/12/17

تفسیر قرآن

سوره همزه

جلسه 10
55
99/12/18

تفسیر قرآن

سوره همزه

جلسه 11
56
99/12/19

تفسیر قرآن

سوره عصر

جلسه 12
57
99/12/23

تفسیر قرآن

سوره عصر

جلسه 13
58
99/12/24

تفسیر قرآن

سوره عصر

جلسه 14
59
99/12/25

تفسیر قرآن

سوره عصر

جلسه 15
60
00/01/15

تفسیر قرآن

سوره تكاثر

جلسه 16
61
00/01/16

تفسیر قرآن

سوره تكاثر

جلسه 17
62
00/01/17

تفسیر قرآن

سوره تكاثر

جلسه 18
63
00/01/21

تفسیر قرآن

سوره تكاثر

جلسه 19
64
00/02/27

تفسیر قرآن

سوره فاره

جلسه 20
65
00/02/28

تفسیر قرآن

سوره قاره

جلسه 21
66
00/03/01

تفسیر قرآن

سوره قاره

جلسه 22
67
00/03/02

تفسیر قرآن

سوره قاره

جلسه 23
68
00/03/03

تفسیر قرآن

سوره قاره و عادیات

جلسه 24
69
00/03/04

تفسیر قرآن

سوره عادیات
قبلیبعدی