صفحه نخست | شرح منظومه | فایل صوتی جلسات | جلد پنجم، قسمت دوم

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلد و قسمت جلسه تاریخ مبحث و صفحه فایل صوتی
جلد 5، قسمت 2 جلسه 42 91/07/02 المقصد السادس – فی المعاد ص 271

جلد 5، قسمت 2 جلسه 43 91/07/03 اذا علمت ذلک و ص 291

جلد 5، قسمت 2 جلسه 44 91/07/04 و الکامل من المدبرات بعد المفارقه ص 293

جلد 5، قسمت 2 جلسه 45 91/07/08 فضلا عما سواه اتصال نفسه ص 296

جلد 5، قسمت 2 جلسه 46 91/07/09 فکذا الکثره فی مراتب الوجود ص 300

جلد 5، قسمت 2 جلسه 47 91/07/10 و الجواب عن الاول ص 307

جلد 5، قسمت 2 جلسه 48 91/07/11 اما عقلا فلا یخفی ص 309

جلد 5، قسمت 2 جلسه 49 91/07/15 و اذا الجان فی الشباب ص 313

جلد 5، قسمت 2 جلسه 50 91/07/16 و قد تعجب عن الشیخ الاشراق ... ص 317

جلد 5، قسمت 2 جلسه 51 91/07/17 و بعضهم صحح المعاد الجسمانی ص 324

جلد 5، قسمت 2 جلسه 52 91/07/18 الفریده الثالثه فی بیان کون البدن ص 332

جلد 5، قسمت 2 جلسه 53 91/07/22 و بهذه القاعده الکینونه ص 335

جلد 5، قسمت 2 جلسه 54 91/07/23 و منها ما اشرنا الیه بقولنا ص 337

جلد 5، قسمت 2 جلسه 55 91/07/29 الفریده الرابعه فی دفع شبهات ص 344

جلد 5، قسمت 2 جلسه 56 91/07/30 تبلی – با البنا للمفعول ص 348

جلد 5، قسمت 2 جلسه 57 91/08/01 و کلها – ای کل هذه الاربعه ... ص 353

جلد 5، قسمت 2 جلسه 58 91/08/06 فریده فی الایمان و الکفر ص 366

جلد 5، قسمت 2 جلسه 59 91/08/07 فریده فی التوبه ص 374

جلد 5، قسمت 2 جلسه 60 91/08/08 فریده فی المحاسبه و المراقبه ص 390

جلد 5، قسمت 2 جلسه 61 91/08/09 فریده التوکل ص 402

جلد 5، قسمت 2 جلسه 62 91/08/14 فریده فی الرضا ص 409

جلد 5، قسمت 2 جلسه 63
91/08/15 تکمله و آخرین جلسه


قبلیبعدی