صفحه نخست | شرح مقدمه قیصری | فایل صوتی جلسات | جلسات 51 تا 100

شرح فصوص الحکم القیصری، منشورات انوار الهدی، تحقیق دارالاعتصام، الطبعه الاولی، جمادی الاولی 1416 ه ق

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلسه 51
92/02/15
الا تری ان الحیوان ص 61
جلسه 52
92/02/16
و لا تظنن ان مبدا النطق ص 62
جلسه 53
92/02/17
تنبیه آخر ص 63
جلسه 54
92/02/21
تذنیب فی الوجوب و الامکان و الامتناع ص 63
جلسه 55
92/02/22
خاتمه فی التعین ص 65جلسه 56
92/07/27
مقدمه ای بر الفصل الخامس
جلسه 57
92/07/28
الفصل الخامس فی بیان العوالم الکلیه ... ص 69
جلسه 58
92/07/29
و اذا کان کل فرد من  افراد العالمص 69
جلسه 59
92/07/30
تنبیه ص 70
جلسه 60
92/08/04
تنبیه آخر ص 71
جلسه 61
92/08/05
تنبیه آخر ... فاتحاد الحقایق فیه ... ص 72

جلسه 62
92/09/02

الفصل السادس فیما یتعلق بالعلم ... ص 77

جلسه 63
92/09/03
الفصل السادس ... فلیس بعالم ... ص 77
جلسه 64
92/09/04
الفصل السادس ... و المثالات المقیده ص 79
جلسه 65
92/09/05
لان هذه المعانی توجب تنورها و تقویتها ص 80
جلسه 66
92/09/09
واما الاسباب الراجعه الی البدن ص 80
جلسه 67
92/09/10
و مشاهده الصور تاره یکون فی الیقظه ... ص 81
جلسه 68
92/09/11
لابد ان یعلم ان کل ماله وجود فی العالم ... ص 82
جلسه 69
92/09/12
علیک ان تعلم ان البرزخ الذی یکون الارواح ... ص 83
جلسه 70
92/09/16
الفصل السابع فی المراتب الکشف ... ص 87
جلسه 71
92/09/17
الفصل السابع  .... و العارف المحقق لعلمه ص 88
جلسه 72
92/09/24
و له مراتب بارتفاع الحجب ... ص 89 جلسه 73
92/09/25
و في الاحديث مشهوره ... ص 90
جلسه 74
92/09/26
و اما الکشف المعنوي ...
ص 91
جلسه 75
92/10/21


جلسه 76
92/10/22

جلسه 77
92/10/23
ص 97
جلسه 78
92/10/24
ص 98 جلسه 79
92/10/30
ص 99
جلسه 80
92/11/01
ص 103 جلسه 81
92/11/05
ص 104
جلسه 82
92/11/06
ص 108 جلسه 83
92/11/07
ص 111
جلسه 84
92/11/08
ص 107
جلسه 85
92/11/26
ص 111
جلسه 86
92/11/27
ص 113
جلسه 87
92/11/28
ص 117
جلسه 88
92/12/03
ص 118 جلسه 89
92/12/04
ص 123
جلسه 90
92/12/05
ص 123 جلسه 91
92/12/06
ص 124
جلسه 92
92/12/11
ص 124 جلسه 93
92/12/12
ص 126
جلسه 94
92/12/17
ص  127 و جزوه ص 166

قبلیبعدی