صفحه نخست | شرح مقدمه قیصری | فایل صوتی جلسات | جلسات 1 تا 50

شرح فصوص الحکم القیصری، منشورات انوار الهدی، تحقیق دارالاعتصام، الطبعه الاولی، جمادی الاولی 1416 ه ق

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.


جلسه 1
91/09/18
مقدمه
جلسه 2
91/09/19
تاریخچه ای برمقدمه قیصری
جلسه 3
91/09/20
تکمیلی بر مقدمه جلسه 4
91/09/21
الخطبه ص 5
جلسه 5
91/09/25
الخطبه ص 5
جلسه 6
91/09/26
الخطبه... مع تجوال عقول العقلاء حول فنائه ص 6
جلسه 7
91/09/27
الخطبه ... و جعلته مشرفا ص 8
جلسه 8
91/09/28
الفصل الاول فی الوجود ص 13
جلسه 9
91/10/02
بجوهر ص 13
جلسه 10
91/10/03
عرفناک حق معرفتک ص 14
جلسه 11
91/10/04
و الصفات سلبیه ص 15
جلسه 12
91/10/05
و هو خیر محض ص 16
جلسه 13
91/10/09
بل هو الذی یظهر بتجلیه ص 16
جلسه 14
91/10/10
و هو نور محض ص 17
جلسه 15
91/10/11
فکونه عین الاشیاء بظهوره ص 17
جلسه 16
91/11/02
تنبیه للمستبصرین بلسان اهل النظر ص 19
جلسه 17
91/11/03
تنبیه آخر ص 20
جلسه 18
91/11/07
قلت ان اردتم بالکبری ص 21
جلسه 19
91/11/08
و ایضا کل ما تنوع او تشخص ص 21
جلسه 20
91/11/14
تفریع ص 23
جلسه 21
91/11/15
و ایضا الوجود من حیث هو هو ص 23
جلسه 22
91/11/16
و تحقیق ذلک بان تعلم ص 24
جلسه 23
91/11/17
حقیقه الوجود اذا اخذت بشرط ص 25
جلسه 24
91/11/23
و اذا اخذت لا بشرط شیء ص 25
جلسه 25
91/11/24
و اذا اخذت بشرط ص 26
جلسه 26
91/11/28
تنبیه آخر  قد مر ان کل کمال ص 27
جلسه 27
91/11/29
و فی المرتبه الثانیه ص 28
جلسه 28
91/11/30
الفصل التانی فی اسمائه و صفاته تعالی ص 33
جلسه 29
91/12/01
و الذات مع صفه معینه ص 34
جلسه 30
91/12/05
و الصفات ینقسم ص 34
جلسه 31
91/12/06
و الاسماء ایضا، منقسمه ص 35
جلسه 32
91/12/07
و من الاسماء ما هی مفاتیح الغیب ص 36
جلسه 33
91/12/08
تنبیه ص 37
جلسه 34
91/12/13
تنبیه آخر ص 38
جلسه 35
91/12/14
و ماهیته مغایره لحقیقه العلم ص 39
جلسه 36
91/12/15
نعم، لو یقول العارف المحقق ص 40
جلسه 37
92/01/17
الفصل الثالث، فی الاعیان الثابته ص 45
جلسه 38
92/01/18
و ذلک الطلب مستند اولا الی الاسم الاول ص 45
جلسه 39
92/01/19
و کل حقیقه ممکن وجودها ص 47
جلسه 40
92/01/20
فعالم الاعیان مظهر الاسم الاول و الباطن المطلق ص 48
جلسه 41
92/01/26
تنبیه: الاعیان من حیث انها صور علمیه ص 49
جلسه 42
92/01/27
تنبیه آخر ص 50
جلسه 43
92/01/31
هدایه للناظرین ص 51
جلسه 44
92/02/01
و الحق ما مر ص 52
جلسه 45
92/02/02
تتمیم ص 53
جلسه 46
92/02/03
الفصل الرابع فی الجوهر و العرض ص 57
جلسه 47
92/02/07
فان اعتبرت ص 58
جلسه 48
92/02/08
و الجوهر لا جنس له ص 59
جلسه 49
92/02/09
تنبیه بلسان اهل النظر ص 59
جلسه 50
92/02/10
و ایضا ان کانت ص 60

قبلیبعدی