صفحه نخست | رسایل | فایل صوتی جلسات | سال اول: جلسات 51 تا 106

فایل های صوتی درس رسايل، جلددوم، چاپ کنگره،رسائل  ج2، چاپ کنگره، الطبعه الخامسه عشره، 1433 ه.ق، مبحث شبهه وجوبیه

برای دانلود فایل ها، بر روی آیکون هر فایل right-click کرده و سپس گزینه save link as و یا save target as را انتخاب نمایید.

 

جلسه 51 92/11/02
نعم هنا شی آخر ص 226

جلسه 52 92/11/05 و اما الموافقه ص 228

جلسه 53 92/11/06 و اما حکمهم بوجوب دفع ص 230

جلسه 54 92/11/07 فان قلت ص 231
جلسه 55 92/11/08 الثالث ... ص 233

جلسه 56 92/11/09

و مما ذکرنا یندفع ما تقدم ص 235

جلسه 57 92/11/12

ص 239
جلسه 58 92/11/13 ص 241
جلسه 59 92/11/14 ص 242
جلسه 60 92/11/19 ص 244

جلسه 61 92/11/20

ص 245
جلسه 62 92/11/26 ص 246

جلسه 63 92/11/27

ص 248
جلسه 64 92/11/28 ص 249

جلسه 65 92/11/29

ص 251
جلسه 66 92/11/30 ص 252

جلسه 67 92/12/03

ص 254

جلسه 68 92/12/04 ص 257

جلسه 69 92/12/05

ص 259

جلسه 70 92/12/06 ص 260

جلسه 71 92/12/10

ص 262

جلسه 72 92/12/11 ص 263

جلسه 73 92/12/12

ص 266

جلسه 74 92/12/13 ص 268

جلسه 75 92/12/14

ص 

جلسه 76 92/12/17 ص 272
جلسه 77 92/12/18 ص 275 جلسه 78 93/01/17 ص 278

جلسه 79 93/01/18

ص 280 جلسه 80 93/01/19 ص 281

جلسه 81 93/01/20

ص 283 جلسه 82 93/01/23 ص 284

جلسه 83 93/01/24

ص 286 جلسه 84 93/01/25 ص 288
جلسه 85 93/01/26 ص 290 جلسه 86 93/01/27 ص 292

جلسه 87 93/02/01

ص 295 جلسه 88 93/02/02 ص 298

جلسه 89 93/02/03

ص 301 جلسه 90 93/02/06 ص 303

جلسه 91 93/02/07

ص 307 جلسه 92 93/02/08 ص 310 

جلسه 93 93/02/09

ص 313 جلسه 94 93/02/10 ص 314

جلسه 95 93/02/14

ص 316 جلسه 96 93/02/15 ص 316

جلسه 97 93/02/16

ص 319 جلسه 98 93/02/17 ص 321 

جلسه 99 93/02/20

ص 322 جلسه 100 93/02/21 ص 323 

جلسه 101 93/02/22

ص 325 جلسه 102 93/02/27 ص 326 

جلسه 103 93/02/28

ص 328 جلسه 104 93/02/29 ص 329 

جلسه 105 93/02/30

ص 330 جلسه 106 93/02/31 ص 331 
قبلیبعدی